CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

21. Luyện tập trang 54

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

Đặt tính rồi tính: 

a) \(68,72 - 29,91\;;\)                                    b) \(52,37 -  8,64\;;\)

c) \(75,5 - 30,26\;;\)                                      d) \(60 - 12,45.\)

Phương pháp giải:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

- Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm x:  

\(a) \;x + 4,32 = 8,67\) ;                                \(b) \;6,85 + x = 10,29\) ;

\(c) \;x - 3,64 = 5,86\) ;                                \(d) \;7,9 - x = 2,5\).

Phương pháp giải:

Xác định vai trò của \(x\) trong phép tính rồi tìm \(x\) theo các quy tắc sau:

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

a) \(x + 4,32 = 8,67\)

    \(x = 8,67 - 4,32\)

    \(x = 4,35\)

b) \(6,85 + x = 10,29\) 

    \(x = 10,29 - 6,85\) 

    \(x = 3,44\)

c) \(x - 3,64 = 5,86\)

    \(x = 5,86 + 3,64\)

    \(x = 9,5\)

d) \(7,9 - x = 2,5\)

    \(x = 7,9 - 2,5\)

    \(x = 5,4\)

Bài 3

Ba quả dưa cân nặng \(14,5 kg\). Quả thứ nhất cân nặng \(4,8 kg\), quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất \(1,2kg\). Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Cân nặng quả thứ hai \(=\) cân nặng quả thứ nhất \(-\, 1,2kg\).

- Cân nặng của hai quả đầu \(=\) cân nặng quả thứ nhất \(+\) cân nặng quả thứ hai.

- Cân nặng quả thứ ba \(=\) cân nặng cả ba quả \(-\) cân nặng của hai quả đầu.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt: 

 

Giải:

Quả thứ hai cân nặng số ki-lô-gam là:

              \(4,8 - 1,2 = 3,6\;(kg)\)

Quả thứ nhất và quả thứ hai cân nặng số ki-lô-gam là:

              \(4,8 + 3,6 = 8,4\;(kg)\)

Quả thứ ba cân nặng số ki-lô-gam là:

             \(14,5 - 8,4 = 6,1\;(kg)\)

                                    Đáp số: \(6,1kg\).

Bài 4

a) Tính rồi so sánh giá trị của \(a-b-c\) và \(a- (b+c)\)

abca  – b – ca – (b + c)
8,92,33,5  
12,384,32,08  
16,728,43,6  

b) Tính bằng hai cách:

\(8,3 - 1,4 - 3,6\);                              \(18,64 - ( 6,24 + 10,5)\)

Phương pháp giải:

- Biểu thức chỉ có phép trừ thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

- Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết:

a) 

abca  – b – ca – (b + c)
8,92,33,58,9 – 2,3 – 3,5 = 3,18,9 – (2,3 + 3,5) = 3,1
12,384,32,0812,38 – 4,3 – 2,08 = 612,38 – (4,3 + 2,08) = 6
16,728,43,616,72 – 8,4 – 3,6 = 4,7216,72 – (8,4 + 3,6) = 4,72

Nhận xét:             \(a-b-c \;=\; a-(b+c) \) .

b)

8,3 - 1,4 - 3,6                                                18,64 - ( 6,24 + 10,5)                  

Cách 1: 8,3 - 1,4 - 3,6                                   Cách 1: 18,64 - (6,24 + 10,5)                                               

           = 6,9 - 3,6                                                    = 18,64 - 16,74               

           = 3,3                                                            = 1,9 

 

Cách 2:  8,3 - 1,4 - 3,6                                   Cách 2:  18,64 - (6,24 + 10,5)

          = 8,3 - (1,4 + 3,6)                                            =  18,64 - 6,24 - 10,5

          = 8,3 - 5 = 3,3                                                 = 12,4 - 10,5

                                                                                 = 1,9

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi