CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

33. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ...

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lý thuyết

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lý thuyết

Bài 1

Tính nhẩm:

a) \(43,2 : 10\)                          \(0,65:10\)

  \(432,9: 100\)                       \(13,96: 1000\)

b) \(23,7 :10\)                          \(2,07 : 10\)

   \(2,23 : 100\)                        \(999,8 : 1000\)

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho \(10, \;100,\; 1000,\;...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

a) \(43,2 : 10=4,32\)                        \(0,65:10=0,065\)

    \(432,9: 100=4,329\)                  \(13,96: 1000=0,01396\)

b) \(23,7 :10=2,37\)                         \(2,07 : 10=0,207\)            

    \(2,23 : 100=0,0223\)                  \(999,8 : 1000=0,9998\)

Bài 2

Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính:

a) \(12,9 : 10 \) và \(12,9 \times  0,1;\)

b) \(123,4 : 100\) và \(123,4 \times 0,01;\)

c) \(5,7 : 10\) và \(5,7 \times 0,1\);

d) \(87,6 : 100\) và \(87,6 \times 0,01\).

Phương pháp giải:

- Muốn chia một số thập phân cho \(10;\; 100;\; 1000;\;...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.

- Khi nhân một số thập phân với \(0,1;\; 0,01;\; 0,001;\;...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

a) \(12,9 : 10 = 1,29\,;\)               

\(\;12,9 \times 0,1 = 1,29\)

    Do đó:   \(12,9 : 10=12,9 \times  0,1;\) 

b) \(123,4 : 100 =1,234\,;\)           

\(\; 123,4 \times 0,01 = 1,234\)

   Do đó:   \(123,4 : 100=123,4 \times 0,01;\)

c) \(5,7 : 10 =0,57\; ; \)               

\(\; 5,7 \times 0,1 = 0,57\)

   Do đó:   \(5,7 : 10=5,7 \times 0,1\)

d) \(87,6 : 100 =0,876\; ;\)           

\(\; 87,6 \times 0,01\)\(= 0,876\)

   Do đó:   \(87,6 : 100=87,6 \times 0,01\).

Bài 3

Một kho gạo có \(537,25\) tấn gạo. Người ta đã lấy ra \(\dfrac{1}{10}\) số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Phương pháp giải:

Cách 1: 

- Tìm số gạo đã lấy ra \(=\) số gạo ban đầu \(\times \dfrac{1}{10}\) hoặc tính số gạo đã lấy ra \(=\) số gạo ban đầu \(:10\).

- Số gạo còn lại \(=\) số gạo ban đầu \(-\) số gạo đã lấy ra.

Cách 2: 

- Tìm phân số chỉ số gạo còn lại:  \(1 -\dfrac{1}{10} =\dfrac{9}{10} \) (số gạo ban đầu).

- Tìm số gạo còn lại \(=\) số gạo ban đầu \(\times \dfrac{9}{10}\) hoặc tính số gạo còn lại \(=\) số gạo ban đầu \( : 10 \times 9\).

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Số gạo đã lấy ra là: 

            \(537,25 : 10= 53,725\) (tấn)

Số gạo còn lại trong kho là:

           \(537,25 - 53,725 = 483,525\) (tấn)

Đáp số: \(483,525\) tấn.

Cách 2:

Phân số chỉ số gạo còn lại là:

            \(1-\dfrac{1}{10}\) = \(\dfrac{9}{10}\) (số gạo lúc đầu)

Số gạo còn lại trong kho là:

            \(537,25 : 10 \times 9 = 483,525\) (tấn)

Đáp số: \(483,525\) tấn.

Lý thuyết

a) Ví dụ 1:         \(213,8: 10 = \;?\)

                          

                          \(213,8: 10 =21,38\)

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số \(213,8\) sang bên trái một chữ số ta cũng được \(21,38\).

b) Ví dụ 2:         \(89,13 : 100= \;?\)

                          

                          \(89,13 : 100= 0,8913\)

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số \(89,13\) sang bên trái hai chữ số ta cũng được \(0,8913\).

Muốn chia một số thập phân cho \(10,\; 100,\; 1000,\;...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi