CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

36. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lý thuyết

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lý thuyết

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

\(a) \;7 : 3,5;\)                                            \(b) \;702 : 7,2;\)

\(c) \;9 : 4,5;\)                                            \(d) \;2 : 12,5.\)

Phương pháp giải:

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số \(0.\) 

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính nhẩm:

a) \(32 : 0,1\)                              b) \(168 : 0,1\)

    \(32 : 10\)                                     \(168 : 10\)

c) \(934 : 0,01\)

    \(934 : 100\)

Phương pháp giải:

- Muốn chia một số tự nhiên cho \(0,1;\; 0,01;\; 0,001; \;... \) ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó lần lượt một, hai, ba, ... chữ số \(0\).

- Muốn chia một số tự nhiên cho \(10; \;100;\; 1000;\; ...\) ta chỉ việc thêm dấu phẩy vào bên trái chữ số hàng đơn vị lần lượt một, hai, ba, ... hàng.

Lời giải chi tiết:

a) \(32 : 0,1=320\)   ;                \(32 : 10=3,2\)   

b) \(168 : 0,1=1680 \)  ;            \(168 : 10= 16,8 \)              

c) \(934 : 0,01=93 400\)  ;         \(934 : 100=9,34\)

Nhận xét:  \(a : 0,1 = a \times 10 ;\) \(a : 0,01 = a \times 100 ;\) \(\;a : 0,001 = a \times 1000;\; \; ... \).

Muốn chia một số tự nhiên cho \(0,1;\; 0,01;\; 0,001; \;... \) ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó lần lượt một, hai, ba, ... chữ số \(0\).

Bài 3

Một thanh sắt dài \(0,8 m\) nặng \(16kg\). Hỏi một thanh sắt cùng loại dài \(0,18 m\) cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Tính cân nặng của thanh sắt dài \(1m =\) cân nặng của thanh sắt dài \(0,8m : 0,8\).

- Tính cân nặng của thanh sắt dài \(0,18m \) \(=\) cân nặng của thanh sắt dài \(1m\)\( \times 0,18.\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thanh sắt 0,8m: 16kg

Thanh sắt 0,18m: ...kg?

Bài giải

Thanh sắt dài \(1 m\) nặng số ki-lô-gam là:

               \(16 : 0,8 = 20\;(kg)\)

Thanh sắt dài \(0,18 m\) nặng số ki-lô-gam là: 

              \(20 \times 0,18 = 3,6\;(kg)\)

Đáp số: \(3,6kg.\)

Lý thuyết

a) Tính rồi so sánh kết quả tính:

    \(25 : 4\) và \((25 \times 5) : (4 \times 5)\)

    \(4,2 : 7\) và \( ( 4,2 \times 10) : (7 \times 10)\)

    \(37,8 : 9\) và \( (37,8 \times 100) : (9 \times 10)\)

Khi nhân số bị chia và số chia cùng một số khác \(0\) thì thương không thay đổi.

b) Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích \(57m^2\) , chiều dài \(9,5m\). Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép chia:       \(57 : 9,5 = \,?\; m\)

Ta có:       \(57 : 9,5 = (57 \times 10 ) : (9,5 \times 10)\)

                \(57 : 9,5 = 570 : 95\)

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

 Phần thập phân của số \(9,5\) có một chữ số.

 Viết thêm một chữ số \(0\) vào bên phải \(57\) (số bị chia) được \(570\); bỏ dấu phẩy ở số \(9,5\) được \(95\).

 Thực hiện phép chia \(570 : 95\).

               

Vậy:       \(5,7 : 9,5 = 6 \;(m)\).

c) Ví dụ 2:      \(99 : 8,25 = \;?\)

Ta đặt tính rồi làm như sau:

 Phần thập phân của \(8,25\) có hai chữ số.

 Viết thêm hai chữ số \(0\) vào bên phải \(99\) được \(9900\); bỏ dấu phẩy ở \(8,25\) được \(825\)

 Thực hiện phép chia \(9900: 825\). 

              

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu số thập phân ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số \(0\).

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi